Integrationsvalet

Invandring och integration är en av de viktigaste frågorna för svenska väljare. Däremot kan det vara svårt att veta var partierna exakt står i integrationsfrågan och hur deras integrationspolitiska förslag skiljer sig från varandra. Vilka lösningar har partierna på integrationsproblem? Hur vill partierna främja integration? Och hur vill partierna motverka segregation? 

 

För att få svar på dessa frågor har Nya Kompisbyrån lanserat Integrationsvalet, en valundersökning där partierna själva berättar om sin integrationspolitik. Partierna har besvarat 15 frågor som ska ge dig en en bra bild av deras integrationspolitik, så att du kan rösta på partiet som passar dig bäst när vi går till val i september.

Valundersökningen - Del 1

I första delen av valundersökningen får varje parti delge sitt svar på en rad frågor. Ta del av deras svar nedan.

Valundersökningen - Del 2

I andra delen av valundersökningen får partierna ta ställning till en rad påståenden och ge en kommentar. Ta del av deras ställningstagande nedan.

Politiker

Vi har frågat våra åtta riksdagspartier allt om sin integrationspolitik. I videorna nedan får du snabbt koll på kärnan i partiernas integrationspolitik – på mindre än 5 minuter per parti.

Berättelser

När du läser ordet integration kanske du först tänker på bristen på integration, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller i bostadsområden. Men hur ofta kommer personer som själva integrerats egentligen till tals? Vi vill ge personer som själva har integrerats i Sverige en röst. Därför kommer du i Integrationsvalet att träffa olika personer som själva berättar om sina upplevelser att flytta till Sverige och integreras i ett nytt land.

 

Välj en person nedan för att ta del av deras berättelse.

Christabel
Zarif
Alejandra
Nasrin
Can

Nya Kompisbyrån (NBK) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Vi skapar ett mer inkluderande Sverige genom k